Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум присвячений вступу, навчанню, подіям яки відбуваються у Дніпропетровської державної фінансової академії, проведення Інтернет конференції, працевлаштуванню студентів академії, співпраці з партнерами.
 
 ДопомогаДопомога   ПошукПошук   Список учасниківСписок учасників   ГрупиГрупи   ЗареєструватисьЗареєструватись 
 ПрофільПрофіль   Увійти, щоб переглянути приватні повідомленняУвійти, щоб переглянути приватні повідомлення   ВхідВхід 

Офіційний сайт академії
Коцур С.А., ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ...

 
Цей форум закрито   Цю тему закрито    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> "Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства"
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
nivmns_dsfа


   

З нами з: 25.03.10
Повідомлень: 810

ПовідомленняНаписане: понеділок листопада 26, 2012 1:28 pm    Тема повідомлення: Коцур С.А., ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ... Відповісти цитуючи

Коцур С.А.
Вінницький фінансово-економічний університет

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ

Валютна політика є одним з найбільш важливих напрямів економічної політики держави в умовах глобалізації, адже валютний курс в таких умовах стає важливим макроекономічним показником, що значною мірою визначає ефективність зовнішньоекономічної діяльності держави, а також і загальні результати діяльності на макрорівні. Сьогодні, в умовах загрози другої хвилі фінансово-економічної кризи в Україні та світі, особливо актуальним стає дослідження факторів, що впливають на формування валютного курсу, з метою розробки оптимальної валютної політики на перспективу.
На сьогодні в економічній літературі існують різні визначення “валютної політики”. Ряд науковців (Л.Н. Красавина, А.М. Мороз) трактують валютну політику як сукупність заходів, що здійснюються у сфері міжнародних та інших економічних відносин у відповідності з поточними та стратегічними цілями країни [10, с.122].
Перевагою цих визначено є те, що вони акцентують увагу на стратегічних цілях валютної політики, основними з яких є: забезпечення зовнішньої стабільності національної валюти, забезпечення стійкого економічного зростання, підтримка макроекономічної рівноваги, забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги, сприяння високому рівню зайнятості, підтримання низьких темпів інфляції. Разом з тим, у такому визначенні, як зазначає Ф.О. Журавка, відсутній інституційний аспект. Крім того, визначення валютної політики як сукупності заходів не відображує такої її якості, як динамічність, тобто в залежності від розвитку економічних процесів відбуваються постійні зміни валютної політики [4, с.73].
Тому більш повним і точним можна вважати визначення валютної політики, що наводять Я. Белінська та І.Т. Балабанов: “валютна політика являє собою сукупність економічних, юридичних і організаційних форм і методів у сфері валютних відносин, що здійснюються державою та міжнародними валютно-фінансовими організаціями” [2, с. 20; 1, с. 18].
Напрями та форми валютної політики визначаються валютно-економічним становищем держав, еволюцією світового господарства, розстановкою сил на світовій арені, а також завданнями, що ставляться перед національною економікою. На різних історичних етапах на перший план висуваються конкретні завдання валютної політики: подолання валютної кризи та забезпечення валютної стабілізації; валютні обмеження; перехід до конвертованості валюти; лібералізація валютних операцій тощо [8, с.35].
Серед напрямків або форм реалізації валютної політики можна виділити такі: валютний контроль; валютне регулювання (через валютні обмеження); валютний аналіз та прогнозування.
Таким чином, курсоутворення або ж формування валютного курсу є важливим інструментом валютної політики держави. Слід зауважити, що в сучасній економічній літературі існує декілька визначень валютного курсу, але за економічною суттю вони збігаються. Більшість дослідників сходяться на думці, що валютний курс є ціною грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошовій одиниці іншої країни. Саме так трактують сутність валютного курсу М.І. Савлук [9, с. 269], С.Я. Боринець [3, с.96] та інші. Дещо ширше визначення дає Журавка Ф.О.: “Валютний курс - це співвідношення між гро¬шовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій” [5, с.47].
Таким чином, як макроекономічна категорія, валютний курс – це своєрідна форма ціни грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях інших країн, що визначається попитом і пропозицією на валютному ринку та по суті є коефіцієнтом перерахунку однієї валюти в іншу.
Урахування сукупності всіх структурних і кон’юнктурних факторів дає змогу оцінити реальні можливості зміни валютного курсу з тим, щоб застосувати необхідні інструменти валютної політики для надання бажаної спрямованості його динаміці, а також застосувати найбільш адекватні форм реалізації валютно-курсової політики країни.
Значною мірою це демонструє політика Національного банку України протягом останніх років. Так, у першому півріччі 2011 року макроекономічне середовище в Україні характеризувалося сприятливими зовнішньоекономічними умовами. За зростаючої динаміки світових цін на товари українського експорту та активних зовнішніх запозичень у першому півріччі минулого року платіжний баланс був зведений з позитивним сальдо – 1,8 млрд. дол. США. Зростання зовнішнього та внутрішнього попиту на продукцію української промисловості зумовлювало її прискорене зростання (8,7 % за перше півріччя 2011 року) [7].
У той самий час прискорення цінової динаміки на світових товарних ринках разом з підвищенням адміністративно регульованих цін та тарифів створювало певні ризики для розвитку інфляційних процесів в Україні. У цей період Національний банк проводив помірно жорстку грошово-кредитну політику, яка полягала не стільки в посиленні параметрів тих або інших монетарних інструментів та механізмів, скільки в утриманні від їх послаблення.
Стале збільшення обсягів надходжень іноземної валюти від нерезидентів не лише сприяло врівноваженню міжбанківського валютного ринку, але й надавало можливість Національному банку поповнювати міжнародні резерви. Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку на валютному ринку за січень – травень 2011 року становило 1,7 млрд. дол. США. Домінування пропозиції на валютному ринку дало змогу Національному банку вжити заходів з його лібералізації (у рамках умов програми “Стенд-бай” з МВФ). Зокрема, банкам було дозволено проводити між собою операції своп, здійснювати арбітражні операції на міжбанківському валютному ринку України, а також власні операції в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції без наявності зобов’язань.
У другому півріччі 2011 року умови функціонування економіки суттєво погіршилися. Насамперед це було пов’язано з проявами рецесії в масштабах світової економіки, що мало наслідком падіння попиту на продукцію українського експорту, а також загостренням боргової кризи у країнах Європи та США, що ускладнило доступ українських позичальників до світових ринків капіталу. Як наслідок, зведене сальдо платіжного балансу в другому півріччі 2011 року було від’ємним ( - 4,2 млрд. дол. США).
Таким чином, враховуючи вплив різних факторів та використовуючи різні інструменти валютної політики, Нацбанк України проводить поступову й досить ефективну валютну політику, цілями якої є утримання планового обмінного курсу, стимулювання експортно-імпортних операцій та інвестиційних механізмів розвитку нашої держави.

Література: 1. Балабанов И. Т. Валютные операции / Балабанов И. Т. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 256 с.; 2. Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування /Белінська Я. // Економіка України. – 2006. – № 5. – С. 19-27.; 3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 4 вид, перероб. й доп. – К.: Знання, 2004. – 409 с.; 4. Журавка Ф. О. Валютно-курсова політика НБУ як фактор цінового впливу на конкурентоспроможність українських підприємств / Ф. О. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Т.18. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – С.73-81.; 5. Журавка Ф. О. Проблемні аспекти вибору оптимального режиму валютного курсу в Україні / Ф. О. Журавка // Вісник Української академії банківської справи. – 2007. – № 1(22). – C. 14-18.; 6. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / под ред. Л. Н. Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 608 с.; 7. Монетарний огляд за 2011 рік // http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=104460; 8. Пруський О.С. Центральний банк як базовий інститут регулятивного впливу на валютний ринок країни // Світ фінансів. – Випуск 2(15). – 2008. – С.33-44.; 9. Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф., Лазепко І.М., Шамова І.В. Гроші та кредит: Підручник . – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.; 10. Центральний банк та грошово-кредитна політика : підручник / за ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. – К. : КНЕУ, 2005. – 556 с.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
Показувати:   
Цей форум закрито   Цю тему закрито    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> "Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства" Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форуміPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru
Український переклад © 2005-2006 Сергій Новосад