Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум присвячений вступу, навчанню, подіям яки відбуваються у Дніпропетровської державної фінансової академії, проведення Інтернет конференції, працевлаштуванню студентів академії, співпраці з партнерами.
 
 ДопомогаДопомога   ПошукПошук   Список учасниківСписок учасників   ГрупиГрупи   ЗареєструватисьЗареєструватись 
 ПрофільПрофіль   Увійти, щоб переглянути приватні повідомленняУвійти, щоб переглянути приватні повідомлення   ВхідВхід 

Офіційний сайт академії
Живко З.Б., Муж П.О., МІСЦЕ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ...

 
Цей форум закрито   Цю тему закрито    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> "Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства"
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
nivmns_dsfа


   

З нами з: 25.03.10
Повідомлень: 810

ПовідомленняНаписане: понеділок листопада 26, 2012 1:47 pm    Тема повідомлення: Живко З.Б., Муж П.О., МІСЦЕ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ... Відповісти цитуючи

Живко З.Б., к.е.н., доцент,
Муж П.О., ННІППЕ Львівський державний університет внутрішніх справ

МІСЦЕ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Малі підприємства, як свідчить світовий досвід та практика ринкового господарювання, є рушійною силою економічного розвитку, конкурентоспроможності, інноваційної діяльності, усунення диспропорцій на окремих сегментах ринку, створення нових робочих місць і подолання безробіття. Перш ніж розглядати місце та роль малих підприємств у забезпеченні регіональної економічної безпеки, спробуємо уточнити сутність понять» мале підприємство» та «регіональна економічна безпека». Так, у ст. 63 «Види та організаційні форми підприємства» Господарського кодексу України до малих підприємств (незалежно від форми власності) відносяться підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний(фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції(робіт,послуг) за цей період не перевищує 70 мільйонів гривень [1].
Аналізуючи нормативно-законодавчі акти [2-5] та науково-навчальну літературу [6- 8], спостерігаємо, що підприємства відносять до малих за двома ознаками – за чисельністю працівників та обсягом річного валового доходу, а це спричиняє факт, що до цієї категорії потрапляють не всі малі підприєм¬ства. Позитивним є те, що саме ст. 1 Закону України «Про державну підтримку суб'єктів малого під¬приємництва» від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ [5] установлено державну підтримку суб'єктів малого підприємництва (СМП), однією з форм якої є впро¬вадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності [6]. Крім того, не відносяться до малих підприємств довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди тощо та суб'єкти підприємницької діяльності (СПД), які функціонують у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін інозем¬ної валюти, є виробниками й імпортерами підакцизних товарів, а також СПД, у статутному фонді яких частка внесків, що належить юридичним особам – засновникам і учасникам цих суб'єктів, які не є СМП, перевищує 25 відсотків [6]. За матеріалами [7] наголос робиться на чисельності працюючих за сферами діяльності, таким чином, що до малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства: 1) у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік; 2) в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50 чоловік; 3) у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих до 100 чоловік; 4) у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25 чоловік; 5) у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 чоловік [7].
Автори З. С. Варналій, В.М.Карсекін, Т.І.Яворська, вивчаючи діяльність малих підприємств, враховують більш широке поняття «мале підприємництво» [9-11]. Зокрема, мале підприємництво, на думку З. С. Варналія, це самостійна, систематична, інноваційна діяльність малих підприємств і громадян-підприємців на власний ризик із метою реалізації економічного інтересу – одержання прибутку [9]. При визначенні поняття «мале підприємництво» слід ураховувати не стільки кількісний критерій, скільки якісну характеристику, слід виділити такі якісні критерії, як правова незалежність; єдність права власності та безпосереднього управління фірмою; повна відповідальність за результати господарювання; невеликий ринок збуту, сімейне ведення справи [8].
Щодо розгляду суті регіональної економічної безпеки, нами систематизовано матеріал (табл. 1):
Таблиця 1. Визначення поняття «економічна безпека регіону»

з/п Визначення економічної безпеки регіону Автор Джерело
1 – це сукупність властивостей економічної системи регіону, що забезпечують стабільність, стійкість та поступальний характер розвитку регіону, певну незалежність і водночас інтеграцію з економікою держави в
умовах дестабілізуючого впливу загроз різного виду Татаркин А., Романова О., Куклин А. Экономическая безопасность как обьект регионального исследования
Татаркин А., Романова О., Куклин А. и др. // Вопросы экономики. – 1996. – №5. –
С. 78-89.
2 - це сукуп¬ність поточного стану, умов, факторів, що характеризують стабільність і поступальний розвиток економіки регіону, орга¬нічно інтегрованої в економіку країни як відносно самостійна структура Карлін M.I. Фінансова система України - Карлін M.I.// Фінансово-економічна безпека регіону-2007. C. 76-79

3 - це здатність регіональної влади забезпечити конкурентоздатність, стабільність, стійкість, поступальність розвитку економіки території, органічно інтегрованої в економіку країни, як відносно самостійної структури. Користін О.Є., Джуджа М.О. та ін. Економічна безпека / О.Є.Користін [та ін.]; за ред..О.М.Джужі , 2010. - С.368
Отже, економічна безпека регіону (ЕБР) – це комплекс заходів і чинників, спрямованих на убезпечення поточного стану регіональної економіки, забезпечення стабільності, стійкості і вдосконалення економіки регіону, органічно інтегрованої в економіку держави. Саме малим підприємствам у забезпеченні регіональної безпеки економіки визначена вирішальна роль, бо вони мають гнучку систему економічних важелів, швидко можуть переорієнтуватися в мінливому ринковому середовищі та без особливих труднощів перейти в новий сектор ринку, змінити напрям виробничої діяльності чи надання послуг.
Отже, можна стверджувати, що малі підприємства мають багато рис, які не можуть бути притаманні великим підприємствам. Саме вони найефективніше реагують на зміну кон'юнктури ринку, що надає необхідної гнучкості; мобілізують фінансові і виробничі ресурси населення; створюють додаткові робочі місця в регіоні; підривають монополію великих корпорацій; здійснюють прорив у електроніці, кібернетиці, інформатиці; пом’якшують соціальну напругу і сприяють демократизації ринкових відносин, що є основою «середнього класу» і тим самим забезпечують економічну безпеку регіону.

Література: 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV в редакції станом на 04.11.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua/go/436-15. 2. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. № 887-ХП. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 3. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указу Президента від 03.06.98 р. № 727/98. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 4. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» Указу Президента від 28.06.99 р. № 746/99. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 5. Про державну підтримку суб'єктів малого підприємництва: Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 6. Джулій Л. В. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу / Л.В.Джулій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bookdn.com/book_258_glava _3_1.1_Ponjattja_%E2%80%9Cmalogo_p%D1%96dpr.html. 7. Пігач Я.М. Господарське законодавство. Навчальний посібник / Я. М. Пігач, Л. М. Труфанова. - Тернопіль, 2002. - 160 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.org/book _z672_page_20.html. 8. Коваль Л.В. Поняття та значення малого бізнесу / Л. В. Коваль, О. В. Чубенко. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2010/ . 9. Варналій З. Мале підприємництво: Основи теорії і практики / З. Варналій – 2-ге вид., – К. : Знання, КОО, 2003. – 285 с. 10. Карсекін В. М. Мале підприємництво:проблеми і перспективи / Економіка України . - 1995р. - №10. – С.72. 11. Яворська Т.І. Теоретичні аспекти визначення сутності малого бізнесу / Економіка АПК. - 2010р.- №3. – С. 77-80. 12. Державний комітет статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 13. Малий бізнес вимирає, а в податковій – хаос / Газета «Сегодня» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/ /2/0/all/2011/01/30/225915. 14. Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський — Економічна безпека К.: Центр учбової літератури. 2009. -256c. 15. Гальчинський А. Стратегія економічного та соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” // А. Гальчинський, В Заєць. – К. : ВЦ Держкомстату України, 2004.- 116 с.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
Показувати:   
Цей форум закрито   Цю тему закрито    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> "Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства" Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форуміPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru
Український переклад © 2005-2006 Сергій Новосад