Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум присвячений вступу, навчанню, подіям яки відбуваються у Дніпропетровської державної фінансової академії, проведення Інтернет конференції, працевлаштуванню студентів академії, співпраці з партнерами.
 
 ДопомогаДопомога   ПошукПошук   Список учасниківСписок учасників   ГрупиГрупи   ЗареєструватисьЗареєструватись 
 ПрофільПрофіль   Увійти, щоб переглянути приватні повідомленняУвійти, щоб переглянути приватні повідомлення   ВхідВхід 

Офіційний сайт академії
Дубовська О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬН...

 
Нова тема   Відповісти    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
nivmns_dsfа


   

З нами з: 25.03.10
Повідомлень: 810

ПовідомленняНаписане: четвер березня 26, 2015 10:58 am    Тема повідомлення: Дубовська О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬН... Відповісти цитуючи

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Дубовська О.В., здобувач
Дніпропетровська державна фінансова академія
e-mail: dubovskaya.dfa@gmail.com


Організацію фінансового механізму загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) України можна представити у вигляді структурно-логічної моделі, яка складається з двох взаємопов’язаних елементів – фінансового забезпечення та фінансового регулювання, що мають специфічну систему важелів впливу один на одного. При цьому, не зважаючи на сучасну теоретичну різноманітність джерел, форм та методів фінансування, головним джерелом фінансового забезпечення ЗНЗ являються кошти місцевих бюджетів, головною формою фінансування – бюджетне фінансування, а головним методом – кошторисний метод фінансування. Стосовно кошторисного методу фінансування ЗНЗ, потрібно відзначити, що він має як ряд певних переваг, так і ряд суттєвих недоліків, які тісно пов’язані з принципами, на основі яких здійснюється бюджетне фінансування.
Так, серед переваг кошторисного методу фінансування можна назвати принцип плановості та принцип контрольованості. Перший передбачає відповідність доходної та видаткової частин кошторису, що забезпечує фінансування витрат діяльності ЗНЗ у повному обсязі відповідно до плану, а другий забезпечує суворий та постійний контроль за використанням цих коштів. Але при цьому, принцип плановості може іноді не враховувати всі фактичні зміни діяльності закладів, які можуть відбуватися протягом року декілька разів, тим самим призводити до невідповідності планових і фактичних показників та обсягів фінансування.
Одночасно, такий принцип фінансування, як принцип цільового спрямування коштів, має як позитивні моменти, що пов’язані з контролюючою функцією, так і стримуючи фактори, які не дають змоги маніпулювати не тільки запланованими бюджетними коштами, але й заробленими позабюджетними коштами та вчасно використовувати їх на найбільш актуальніші потреби функціонування ЗНЗ. Тобто, додержання принципу цільового спрямування коштів в деяких випадках може не тільки не мати ефективності використання коштів, але й призводити до нераціональних витрат. До того ж, самому принципу ефективності використання бюджетних коштів взагалі не приділяється достатньої уваги, оскільки в багатьох випадках відсутні критерії, за якими можна оцінити рівень ефективності надання освітніх послуг ЗНЗ, та тим самим оцінити рівень ефективності витрачених коштів.
Що ж стосується принципу поєднання власних, кредитних, бюджетних джерел фінансування, який передбачає узгодження між собою всіх одержуваних ресурсів, то для конкретного ЗНЗ, в якому успішно налагоджена позабюджетна діяльність та докладається максимум зусиль для отримання власних додаткових коштів, це може означати лише бюджетне недофінансування та зменшення виділених асигнувань на користь установ, які не бажають, або не вміють вести ефективну фінансово-господарську діяльність.
Принцип справедливості і неупередженості для головних розпорядників бюджетних коштів дуже часто означає розподіл бюджетних ресурсів між усіма розпорядника¬ми коштів нижчого рівня за принципом «усім порівну», щоб уникнути зайвих проблем та скоротити час на пошук шляхів раціонального планування та використання фінансових ресурсів.
Крім того, за допомогою всіх цих принципів фінансується мережа ЗНЗ, а не послуги, які надаються ними. Жоден з принципів фінансування не тільки не передбачає взаємозв’язку між обсягами фінансування та результатами діяльності закладу, але й не має дієвих стимулів для підвищення ефективності витрачання запланованих бюджетних фінансових ресурсів та раціонального використання існуючої матеріально-технічної бази для збільшення цих ресурсів, тобто пошуку додаткових джерел фінансування від самостійної фінансово-господарської діяльності ЗНЗ.
Перш за все, це стосується фінансування витрат на оплату праці працівників ЗНЗ, оскільки в багатьох випадках заробітна плата враховує лише факт присутності на робочому місці, а не обсяг та якість наданих освітніх послуг. Стимули до ефективної діяльності працівників практично відсутні, оскільки збільшити рівень заробітної плати враховуючи якісні показники своєї діяльності немає ніяких підстав: якість роботи оцінюється лише за допомогою рівня освіти, стажу роботи або кваліфікаційної категорії, що в багатьох випадках зрівнює велику кількість дуже різних працівників.
Загальновідомо, що втрата зв’язку між витратами та результатами діяльності веде до зниження ефективності праці та гальмує зростання ВВП, тому зараз набуває все більшого розповсюдження доцільність широкого застосування програмно-цільового методу формування бюджету. Однією з переваг цього методу є прозорість і відкритість діяльності органів влади в частині формування і виконання бюджету у розрізі бюджетних програм, які забезпечують фінансування не утримання установ, а одержання від функціонування цих установ максимального результату ефективності їх діяльності. На відміну від кошторисного методу, який спрямований на утримання організаційної структури установ, програмно-цільовий метод передбачає визначення мети, якої необхідно досягти в результаті використання бюджетних коштів, і забезпечує інформацію про якість надання послуг та отриманий соціальний ефект [1, с.7].
Концепцію застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі було затверджено ще у 2002 році [2]. Крім того, спільним наказом Міністерства фінансів України та Міністерством освіти і науки України у 2010 році було затверджено Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»[3], в якому містяться назва програми, її мета, завдання та результативні показники за кожним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у галузі загальної середньої освіти.
Однак, аналізуючи досить різні за метою та завданням бюджетні програми, треба відзначити, що більшість з них мають однаковий типовий перелік результативних показників. Так, показниками затрат, які визначають обсяги та структуру ресурсів, що забезпечують виконання бюджетної програми, виступають лише кількість закладів (класів) та середньорічне число ставок (штатних одиниць), тоді як затрати на функціонування ЗНЗ можуть бути як грошовими, так і людськими, матеріальними або інформаційними.
Показниками продукту, які використовуються для оцінки досягнення поставлених цілей, виступають лише чисельність учнів (вихованців) та кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні. Останній показник, на нашу думку, взагалі має досить віддалений взаємозв’язок з показниками, які повинні характеризувати виконання освітніх програм.
Показником ефективності, тобто витратами ресурсів на одиницю показника продукту – лише діто-дні відвідування, хоча тільки за цим показником важко відстежити за абсолютною та відносною успішністю виконання окремих освітніх програм.
Показником якості, який відображає якість наданих послуг та демонструє досягнення, отримані від здійснення бюджетної програми виступає лише кількість днів відвідування. Ми вважаємо, що один цей показник не може повною мірою оцінити рівень досягнення встановленої мети, а також відповідність досягнутих результатів встановленим завданням, оскільки в ньому не відбивається, в першу чергу, соціальна ефективність від надання освітніх послуг, тоді як соціальний ефект повинен стати ключовим результатом діяльності ЗНЗ у сучасних умовах та обґрунтовувати сам факт існування та утримання таких закладів.
Отже, типовий перелік результативних показників освітньої галузі у сучасних умовах переходу від принципів утримання установ до принципів ефективної діяльності ми вважаємо недостатнім та таким, що потребує удосконалення, тому одним із перших кроків на шляху запровадження та реалізації цього підходу при фінансуванні ЗНЗ, повинен стати процес розробки та визначення системи показників оцінювання результатів діяльності ЗНЗ. Система цих показників повинна підтверджувати необхідність використання бюджетних коштів, витрачених на діяльність ЗНЗ та мати можливість порівняння результатів діяльності окремих ЗНЗ між собою з метою вибору установ галузі загальної середньої освіти, що працюють найбільш ефективно.
Основним призначенням системи показників повинна стати об’єктивна оцінка виконання бюджетної програми у галузі загальної середньої освіти за кожним типом ЗНЗ, а також можливість надання інформації керівникам установ та мешканцям території, де розташовані ці заклади про ефективність використаних ресурсів та соціально важливі результати, яких було досягнуто завдяки запровадженню цих програм.

Література:
1. Посібник для органів місцевого самоврядування / Проект “Реформа місцевих бюджетів в Україні”, RTI International – К.: 2005. – 56 с. 2. Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. № 538-р. // ОВУ. –2002. –№ 38. – ст.1793. 3. Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта": наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 № 298/519. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0413-10/page
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
Показувати:   
Нова тема   Відповісти    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форуміPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru
Український переклад © 2005-2006 Сергій Новосад