Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум присвячений вступу, навчанню, подіям яки відбуваються у Дніпропетровської державної фінансової академії, проведення Інтернет конференції, працевлаштуванню студентів академії, співпраці з партнерами.
 
 ДопомогаДопомога   ПошукПошук   Список учасниківСписок учасників   ГрупиГрупи   ЗареєструватисьЗареєструватись 
 ПрофільПрофіль   Увійти, щоб переглянути приватні повідомленняУвійти, щоб переглянути приватні повідомлення   ВхідВхід 

Офіційний сайт академії
Піскова Ж.В. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НА РЕГІОНАЛ...

 
Нова тема   Відповісти    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
nivmns_dsfа


   

З нами з: 25.03.10
Повідомлень: 810

ПовідомленняНаписане: четвер березня 26, 2015 3:03 pm    Тема повідомлення: Піскова Ж.В. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ НА РЕГІОНАЛ... Відповісти цитуючи

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Піскова Ж.В. к.е.н., доцент
Дніпропетровська державна фінансова академія
kafpodatkiv@dsfa.dp.ua


У світлі нових ідей щодо розбудови держави питанню децентралізації як пріоритетного напряму забезпечення самостійності регіонів зараз приділяється багато уваги. У наукових публікаціях ця проблема визнається достатньо гострою. Це зумовлено тим, що саме особливості організації децентралізації (у більшій мірі фінансової) дозволить підвищити соціально-економічний розвиток регіонів, привабити інвесторів.
Проте важливим залишається питання, чи зможуть місцеві органи влади самостійно впровадити стратегії розвитку регіонів. Адже для цього треба здійснити цілісний пакет політичних, економічних та соціальних реформ.
Для проведення якісної децентралізації необхідно знайти відповідь на питання, чи мають місцеві органи влади достатньо фінансових ресурсів для надання необхідної кількості та належної якості суспільних благ своїм громадянам, які проживають на території конкретного регіону? Чи існують в Україні депресивні території, в яких неможливо створити фінансово самодостатні структури місцевого управління?
При знаходженні відповіді на ці питання необхідно, на нашу думку, в першу чергу створювати та вводити в дію комплексні територіальні кадастри природних ресурсів як систему відомостей, що характеризують кількісний та якісний стан природних ресурсів та їх економічну оцінку.
Визнання вступу до ЄС як стратегічного пріоритету неминуче ставить перед Україною низку питань стосовно подальшої стратегії реформування податкової системи. Одним із провідних засобів здійснення такої стратегії має стати економічний механізм природокористування та природовідтворення. Така податкова реформа повинна бути побудована на розширенні податкової бази за рахунок ресурсопотоку при зменшенні рівня оподаткування робочих місць, тим паче що надходження до бюджету від прямих податків (до яких в тому числі відноситься податок на доходи фізичних осіб) і так має постійну стійку тенденцію до зменшення. Згідно з аналізом динаміки податкових надходжень до доходної частини Зведеного бюджету України, у 2007-2013 рр. непрямі податки виявились головним джерелом її наповнення.
Сучасне реформування податкових систем ряду європейських країн відбувається у напрямі перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва, передусім праці, на природні ресурси. Сфера довкілля регулярно визнається одним з найбільш проблемних пунктів у процесі гармонізації законодавства, зокрема, податкового. При значних запасах природних ресурсів в Україні необхідно розвивати природно-ресурсне оподаткування.
Для прикладу візьмемо Дніпропетровську область, яка є унікальною за різноманітністю і запасами корисних копалин. Про багатство надр області відомо не тільки у державі, Європі а й у світі, адже тут зосереджені унікальні родовища копалин. Область володіє близько 50% загальнодержавних запасів корисних копалин. Забезпеченість мінеральними ресурсами більша ніж втричі в порівнянні із загальнодержавним рівнем. В області видобувається 100% марганцевої, майже 80% залізної руди, вугілля, уран, рідкоземельні метали, каолін та граніти, нафта та газ. За кількістю розвіданих запасів та річним обсягом видобутку Криворізький залізорудний басейн займає перше місце в Україні. Одним з найбільших у світі є Нікопольський басейн марганцевих руд. В області видобувається 40 видів мінеральної сировини.
Майбутнє Дніпропетровщини – у розвитку кольорової, золотовидобувної та золотопереробної галузей. Родовища “Сергіївське” та “Балка Золота” мають схожість з аналогічними родовищами Канади, Австралії та Південної Африки. Область володіє єдиним в Україні родовищем талько-магнезитів. Його уведення в експлуатацію дасть можливість на 60–70% забезпечити потреби України у вогнетривкій сировині та значно зменшить її імпорт з інших країн. У надрах області зосереджені значні поклади каменеоблицювальної сировини багатої кольорової гами. У краї розвідано 15 родовищ мінеральних вод, що дає можливість повністю забезпечити потреби населення у лікувальних, лікувально-столових і столових мінеральних водах. За різноманітністю і значимістю природних ресурсів Дніпропетровська область є однією з найбагатших в Україні [2].
Наведена вище інформація розміщується на офіційному сайті обласної державної адміністрації у паспорті області. Однак, яким чином можна обрахувати вартість всіх природних ресурсів, якими володіє та чи інша територія, які від природи належать їй. Як правильно ними розпоряджатися, як, за якими критеріями і правилами їх треба обліковувати, оподатковувати, вивчати умови, в яких вони відтворюються та ви¬користовуються?
Земельні ресурси є одним з найважливіших компонентів природного середовища, які використовуються для виробництва матеріальних благ. Уся сукупність земельних угідь, у тому числі й орних земель, водних ресурсів, становить єдиний державний земельний фонд. Земельний фонд - це продукт природи. Земельні ресурси відносяться до найважливіших і найпоширеніших природних багатств. Людина ще на початку свого існування використовувала зем¬лю, її блага просто як дар природи. Вона тоді брала від неї все, не задумую¬чись над відновленням природних багатств.
Відповідно до ст. 14 Конституції України [1] «земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави», просторовою базою розміщення та розвитку продуктивних сил суспі¬льства.
Розглянемо структуру земельного фонду Дніпропетровської області за 2011-2013 рр. (табл. 1) [2] .
Як свідчать дані табл. 1, сільськогосподарські угіддя складають майже 80% території Дніпропетровської області. По Україні цей показник складає 70,8%.
Таблиця 1 - Динаміка структури земельного фонду Дніпропетровської області, тис. га.
Основні види угідь 2011 р. 2012 р. 2013 р.
Всього, тис. га % до загальної площі території Всього, тис. га % до загальної площі території Всього, тис. га % до загальної площі території
1. Сільськогосподарські угіддя 2514,4 78,7 2514,4 78,7 2583,2 80,9
2. Ліси та інші лісовкриті площі 192,4 6,0 192,4 6,0 192,7 6,03
3. Забудовані землі 190,3 6,0 190,3 6,0 192,7 6,03
4. Відкриті заболочені землі 26,6 0,8 26,6 0,8 26,1 0,8
5. Відкриті землі без або з незна-чним рослинним покривом 38,5 1,2 38,5 1,2 42,1 1,3
6. Інші землі 230,1 2,4 230,1 2,4 - -
Всього земель (суша) 3035,6 95,1 3035,6 95,1 3036,8 95,1
Території, що покриті поверхневими водами 155,6 4,9 155,6 4,9 155,5 4,9
Разом (територія Дніпропетровської області) 3192,3 100,0 3192,3 100,0 3192,3 100,0
Разом (територія України) 60354,9 100,0 60354,9 100,0 60354,9 100,0
% території Дніпропетровської області до загальної площі території України х 5,3 х 5,3 х 5,3
Землі несільськогосподарського призначення (забудовані землі) по області складають 6%, а загалом по Україні – 4,2%. Унікальність землі як природного ресурсу полягає у притаманності їй основної властивості - родючості як здатності ґрунту продукувати продовольчу і промислову сировину та продукти харчування. Як продукт природи, земля прив'язана до конкретної території, тобто просторово обмежена. Тому при формуванні податкової політики в питанні оподаткування землі варто звернути увагу на землі сільськогосподарського призначення, обов’язково враховуючи їх родючість. Отже, варто зауважити, що при сучасних способах та методах ведення землеробства існує реальна загроза втрати родючості земельних угідь. Наприклад, за останні 25 років у ґрунтах України вміст гумусу зменшився на 25 відсотків, тобто на 1 відсоток щороку.
Отже, до компетенції місцевих органів управління мають входити захо¬ди щодо виявлення природно-економічного потенціалу регіону, реалізації стратегії охорони довкілля конкретного регіону: встановлення і дотримання гранично допустимих норм забруднення; практичного застосування економічних регуляторів природокористу¬вання (місцевих податкових пільг, субвенцій, дотацій, премій, компенса¬ційних і штрафних платежів за спричинену шкоду); реалізація обме¬жень на виробничу діяльність, пов'язану із серйозним забрудненням навколишнього середовища.
1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (остання редакція від 15.05.2014)
2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області за 2012 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/regionalni/rehionalni-dopovidi-u-2012-rotsi/pdf
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
Показувати:   
Нова тема   Відповісти    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форуміPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru
Український переклад © 2005-2006 Сергій Новосад