Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум присвячений вступу, навчанню, подіям яки відбуваються у Дніпропетровської державної фінансової академії, проведення Інтернет конференції, працевлаштуванню студентів академії, співпраці з партнерами.
 
 ДопомогаДопомога   ПошукПошук   Список учасниківСписок учасників   ГрупиГрупи   ЗареєструватисьЗареєструватись 
 ПрофільПрофіль   Увійти, щоб переглянути приватні повідомленняУвійти, щоб переглянути приватні повідомлення   ВхідВхід 

Офіційний сайт академії
Волошина Н.А. АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 
Нова тема   Відповісти    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
nivmns_dsfа


   

З нами з: 25.03.10
Повідомлень: 810

ПовідомленняНаписане: середа березня 25, 2015 11:24 am    Тема повідомлення: Волошина Н.А. АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Відповісти цитуючи

АНАЛІЗ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Волошина Н.А., к.т.н., доцент
Дніпропетровська державна фінансова академія
е-mail: natavol0210@mail.ru


Україні необхідне проведення реформ, які забезпечили б подальший її розвиток як ринкової та демократичної європейської держави. За цих умов мале підприємництво є важливою складовою економічного зростання, бо саме цей сектор економіки може швидко змінюватися, трансформуватися, сприяти розвитку конкурентного середовища, послабленню монополізму, зменшенню безробіття, формуванню середнього класу, який може забезпечувати збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів і утворювати значну складову доходів населення. Тому актуальним питанням сьогодення є вдосконалення стратегії розвитку малого бізнесу у країні. Але таке вдосконалення неможливе без проведення дослідження стану та розвитку малого підприємництва для виявлення негативних тенденцій і пошуку пріоритетних напрямків розвитку.
Як базу для здійснення дослідження, було використано статистичні дані щодо основних показників діяльності суб’єктів господарювання, опубліковані на сайті державної служби статистики [1], де підприємства за їх розмірами представлені за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012 р. [2]. Дані для аналізу наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням статистичної інформації по фізичних особах-підприємцях (ФОП). Ефективність діяльності малих підприємств значною мірою залежить від економічного середовища їх функціонування, під яким мається на увазі комплекс правових, економічних, інституціональних, фінансових та організаційних заходів, здійснюваних органами державної влади на місцях, асоціаціями підприємців, суб’єктами соціального партнерства з метою стимулювання підприємницької ініціативи населення [3].
Як свідчать результати аналізу за період 2010 - 2013 р.р. загальна кількість суб’єктів господарювання в Україні зменшилася із 2183,9 до 1722,1 тис. од. (на 21,1%), що відбулося в основному за рахунок зменшення кількості ФОП - суб’єктів малого підприємництва (СМП) (на 26,4%) та середніх підприємств (на 10,1%). При цьому кількість малих підприємств зросла на 4,6%, а кількість мікропідприємств – на 6%. Суто математично можна говорити, що за кількістю суб’єктів господарювання малий бізнес формально посідає провідне місце в економіці країни, бо питома вага малих підприємств становила у 2013 р. 21,7% (у 2010 р. – 16,4%), ФОП (СМП) – 77,2% (у 2010 р. – 82,7%) від загальної кількості суб’єктів господарювання у країні.
Однак за кількістю зайнятих працівників у 2013 р. на малих підприємствах працювало 20,7% (з них на мікропідприємствах усього 8,2%), а ФОП становили усього 26,1% від кількості зайнятих працівників і ця частка зменшилася порівняно із 2010 р. на 2,2 в.п. (це за умови, що зайнятість населення працездатного віку становила у 2013 р. 60,3%.). Натомість у країнах з розвинутою ринковою економікою чисельність зайнятих у сфері малого підприємництва, як правило, перевищує 50% населення працездатного віку (країни ЄС), а подекуди, може наближатись і до 80% (Японія). Продукція малих підприємств формує понад 50% ВВП країн «старої» Європи (Німеччина, Франція); понад 30 - 40% ВВП у країнах «нової» Європи (Чехія, Словаччина, Угорщина) [4].
В Україні значно гірше становище малого бізнесу за результатами економічної діяльності. Із загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) у 4334,5 млрд. грн. малими підприємствами реалізовано 15,5% (з них мікропідприємствами усього 5%), а ФОП - тільки 6,5%. Тож результат діяльності майже 99% суб’єктів господарювання забезпечує лише близько 22% загального обсягу реалізації, що свідчить про незначний його внесок.
Таке співвідношення обсягу виробництва та кількості зайнятих працівників призводить і до дуже низької ефективності діяльності, а саме - продуктивності праці, малого підприємництва. У 2013 р. продуктивність праці одного зайнятого працівника (у тис. грн. на особу) становила відповідно: на великих підприємствах – 720,5 тис. грн.; середніх – 552; малих – 333,3 (у 2,16 рази менше ніж на великих, та у 1,66 рази – ніж на середніх); мікропідприємствах – 271,7, а на одну фізичну особу-підприємця (СМП) – 115,5 тис. грн. (у 2,9 рази менше ніж навіть на малих підприємствах). При цьому вартісне зростання обсягу реалізованої продукції на одного робітника (за усіма суб’єктами господарювання на 33,4% за період 2010 - 2013 р.р.) відбулося не за рахунок зростання ефективності праці або фізичного обсягу виробленої продукції, а скоріше за рахунок значного зростання цін на продукцію (товари, послуги). За умов, що на одному малому підприємстві може працювати до 50 осіб, а на мікропідприємстві - до 10 осіб, у 2013 р. на одне мале підприємство в середньому приходилося 5,4 особи, а на одне мікропідприємство – 2,5 зайнятих працівників (у 2010 р. відповідно – 6,1 та 2,8 осіб), середня кількість зайнятих для ФОП становила лише 1,75 особи, бо тут переважали суб’єкти господарювання з мінімальною чисельністю найманих робітників або навіть без найманих робітників взагалі.
За результатами багатьох досліджень [3, 4, 5, 6 та ін.] відмічається, що основною перепоною на шляху розвитку малого підприємництва є: 1) обмежений доступ до фінансування та можливості залучення на вигідних умовах кредитних ресурсів; 2) не рівні можливості доступу до ринку збуту продукції та участі в державних закупівлях; 3) демотивація до підприємницької діяльності через: високий рівень витрат на відкриття/закриття підприємств, купівлю/продаж бізнесу, отримання дозволів, погоджень, ліцензій, придбання майна, землі; недостатній рівень захисту права власності, високий податковий тиск; 4) жорсткий рівень конкуренції, який змушує до додаткових витрат на технічне та технологічне оновлення, перепідготовку та перекваліфікацію кадрів для сфери малого бізнесу; 5) недостатність умов для розвитку та ефективного функціонування суб’єктів інституційної підприємницької інфраструктури (бізнес-інкубаторів, інвестиційно-інноваційних центрів, технологічних парків тощо) та ін.
Малий бізнес є органічним структурним елементом ринкової економіки. Щоб він зайняв провідне місце в економіці країни, необхідно усунути системні перешкоди подальшого його розвитку, що можливо за наявності виваженої системи державно-правових заходів, спрямованих на економічну, соціальну, інформаційну, навчальну та інші види забезпечення його діяльності. Дуже важливими є заходи щодо удосконалення податкових інструментів підтримки малого підприємництва, які детально розглянуті у аналітичній роботі [6]. Розвиток малого підприємництва залежить в основному від таких умов: зацікавленості держави і місцевих органів влади, внутрішньої економічної ситуації в країні та її регіонах і здатності конкретного підприємця використати дані йому права для реалізації своїх господарських цілей.

Література:
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. 2. Господарський кодекс України (ст. 55) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2. 3. Ковалюк Б.І. Фінансово-кредитні інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва / Б.І. Ковалюк Фінансово-кредитні інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". - 2014. – № 9. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=3344. 4. Папп В.В. Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні / В.В. Папп Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». - 2013. - № 6 (425). С. 160-164. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.business-inform.net/pdf/2013/6_160-164.pdf. 5. Щодо пріоритетних завдань удосконалення політики розвитку малого підприємництва в Україні //Аналітична записка: Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1455/. 6. Щодо удосконалення податкових інструментів підтримки малого підприємництва в Україні //Аналітична записка: Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. - [Електронний ресурс]. - http://www.niss.gov.ua/articles/1621/
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
Показувати:   
Нова тема   Відповісти    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форуміPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru
Український переклад © 2005-2006 Сергій Новосад