Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум Дніпропетровської державної фінансової академії

Форум присвячений вступу, навчанню, подіям яки відбуваються у Дніпропетровської державної фінансової академії, проведення Інтернет конференції, працевлаштуванню студентів академії, співпраці з партнерами.
 
 ДопомогаДопомога   ПошукПошук   Список учасниківСписок учасників   ГрупиГрупи   ЗареєструватисьЗареєструватись 
 ПрофільПрофіль   Увійти, щоб переглянути приватні повідомленняУвійти, щоб переглянути приватні повідомлення   ВхідВхід 

Офіційний сайт академії
Ватченко О.Б. СТАЛИЙ РОЗВИТОК – НОВИЙ ЕТАП В ЕВОЛЮЦІЇ ЕКО...

 
Нова тема   Відповісти    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації
Попередня тема :: Наступна тема  
Автор Повідомлення
nivmns_dsfа


   

З нами з: 25.03.10
Повідомлень: 810

ПовідомленняНаписане: середа березня 25, 2015 11:25 am    Тема повідомлення: Ватченко О.Б. СТАЛИЙ РОЗВИТОК – НОВИЙ ЕТАП В ЕВОЛЮЦІЇ ЕКО... Відповісти цитуючи

СТАЛИЙ РОЗВИТОК – НОВИЙ ЕТАП В ЕВОЛЮЦІЇ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СТОСУНКІВ

Ватченко О.Б., к.е.н., доцент
Дніпропетровська державна фінансова академія
e-mail: alex.vatchenko@yandex.ru


Одним з основних принципів розвитку країн є принцип ефективності, тобто одержання в господарській діяльності максимальної економічної вигоди при мінімальних витратах. В цьому напрямку працювало багато зарубіжних вчених, а саме: Й. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, В. Крісталлер, А. Льош, Т. Хагерстранд, Дж. Фрідман та інші. Вони намагалися теоретично обґрунтовувати ефективне розміщення продуктивних сил та їх використання.
У Радянському Союзі і в Україні теоретичному обґрунтуванню розміщення регіональних комплексів займалися: М. Колосовський, М.М. Паламарчук, Э.Б. Алаев, О.І. Амоша, З.С. Варналій, Б.М. Данилишин, М.Г. Чумаченко, В.І. Пила та інші. В цілому всі дослідження були спрямовані на вимоги економіки на стадії індустріалізації. Але на цій стадії недостатньо розглядалися екологічні проблеми, тому індустріалізація країн призвела до зменшення природних ресурсів, погіршення якості довкілля і стала глобальною тенденцією, що охоплює такі явища, як зміна клімату, потепління і руйнування озонового шару, випадання кислотних дощів і ін. Суспільство в процесі індустріалізації не відразу зрозуміло значущість довкілля. Його руйнація вплинула на якість життя і стало загрозою існування як сучасного населення, так і майбутніх поколінь.
Книга Рейчел Карсон «Безмовна весна» (1962 р.) дала поштовх розвитку руху за захист навколишнього середовища. Проблему довкілля почали обговорювати у державних та суспільних організаціях провідних ринкових країн.
У 1972 р. у першій доповіді Римському клубу під назвою «Межі зростання» були надані результати дослідження щодо найближчих і віддалених наслідків великомасштабних рішень, пов’язаних з вибраними людством шляхами розвитку. Автори доповіді дійшли висновку, що якщо сучасні тенденції зростання чисельності населення, індустріалізації, забруднення природного середовища, виробництва продовольства і виснаження ресурсів триватимуть, то впродовж наступного століття світ підійде до меж зростання: станеться несподіваний і неконтрольований спад чисельності населення і різко знизиться обсяг виробництва.
Господарська діяльність в XX ст., яка була орієнтована на швидкі темпи економічного зростання стала руйнівною силою для людини і біосфери. За даними фахівців в області довкілля 25% біологічної різноманітності буде знищено протягом 50-років [1]. Більш того, масштаби забруднення і руйнування довкілля постійно збільшуються.
Виникла потреба в новій ідеології, де соціальні зв’язки, охорона здоров’я і збереження навколишнього середовища – є більша цінність, ніж примноження капіталів. Екологічна стратегія визначена, як сукупність конкретних цілей і завдань, розрахованих на реальні можливості і терміни їх досягнення у сфері охорони природного довкілля і використання природних ресурсів.
Світовим суспільством була прийнята концепція сталого розвитку. Поняття «сталий розвиток» характеризує якісно новий етап еволюції еколого-економічних стосунків, що проявляється в нових закономірностях взаємодії економічного розвитку і стану природного довкілля в умовах економічної і екологічної кризи. Сталий розвиток має забезпечити цілісність біологічних і фізичних природних систем, їх життєздатність, від чого залежить глобальна стабільність усієї біосфери. Особливого значення набуває здатність таких систем самооновлюватися й адаптуватися до різноманітних змін замість збереження в певному статичному стані або деградації та втрати біологічної різноманітності [2].
На Україні – найвища в Європі міра забруднення довкілля (води, повітря, грунту) токсичними промисловими і побутовими відходами і як наслідок – найнижча тривалість життя.
Серед регіонів України виділяють три групи регіонів з якісно різними характеристиками економіки: розвинуті регіони з високим рівнем виробництва – промислові регіони; регіони із середнім економічним потенціалом; проблемні регіони з низьким рівнем розвитку, де виділяються депресивні [3].
За індексом сталого розвитку промислові регіони опинились у групі з низьким (Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області) та дуже низьким (Луганська) рівнем. За індексом людського розвитку Луганська та Донецька області вже більше десяти років посідають останні (26 та 27) місця серед регіонів України через несприятливий екологічний, демографічний стан, соціальне середовище тощо [4].
Дніпропетровський регіон – один з провідних промислових регіонів країни, де розташовані підприємства металургійної, вугільної, хімічної, промисловості. В регіоні відбувалося і відбувається значне навантаження на навколишню середу. До підприємств чорної металургії, що мали найбільші обсяги викидів шкідливих речовин (пил, двооксид сірки, оксид вуглецю, оксиди азоту, сірководень, фенол, бензапірен) в атмосферне повітря відносяться Дніпровський комбінат імені Дзержинського, «Арселор Міттал Кривий Ріг», гірничо-збагачувальні комбінати, Дніпровський металургійний комбінат, Дніпродзержинський та Баглійський коксохімзаводи [5].
Незадовільний екологічний стан річок Дніпропетровської області. Забруднення водних ресурсів відбувається за відсутністі сучасних ефективних методів очистки, демінералізації шахтних, кар’єрних, та рудничних вод Кривбасу і Західного Донбасу, систем централізованого водопостачання та каналізації в населених пунктах; за недостатній потужності та значному коефіцієнті фізичного зносу основних засобів очисних споруд та водопровідно-каналізаційних мереж.
Законом України від 21 вересня 2000 року № 1989-III було затверджено Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки. В ній визначено склад, сучасний стан та перспективи розвитку екологічної мережі (включаючи території та об’єкти природно-заповідного фонду, водні об’єкти, ліси, курортні та оздоровчо-лікувальні території, рекреаційні території тощо). Складені регіональні схеми формування екологічної мережі. Встановлені завдання щодо розроблення проектів та відведення земель для організації нових та розміщення існуючих національних природних парків, біосферних заповідників, національних природних парків [6]. Але за відсутністю належного фінансування програма не була виконана.
Україна прагне до європейських стандартів життя. Євроінтеграція потребує дотримання положень «Стратегії сталого розвитку ЄС», яка була прийнята у червні 2001 р. на саміті лідерів країн-членів ЄС у Гетеборзі. Ця стратегія базується на принципі, за яким економічні, соціальні та екологічні наслідки будь-якої політики повинні розглядатися комплексно і враховуватися в процесі прийняття рішень. Стратегічною метою є збереження природних систем, підтримку їх цілісності та життєзабезпечуючих функцій для сталого розвитку суспільства, підвищення якості життя, поліпшення здоров’я населення, вирішення демографічної проблеми, забезпечення екологічної безпеки країни.

Література:
1. Ха Дже Хван. Международно-правовое регулирование загрязнения окружающей среды // Правовое исследование. Юридический институт университета Пусан, Vol. 40, No. 1, Сеул, 1999, с. 205-220. 2. Сталий розвиток регіонів України [Текст] / науковий керівник М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 197 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.activity.wdc.org.ua/ukraine/Isd_ukr-2400dpi-10.pdf 3. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посібн. / Д.М. Стеченко. – К. : Вища шк., 2000. – 223 с. 4. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с. 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/reyting-naybilsh-zabrudnenih-regioniv-ukrayini-ocholiv-donbas.html. 6. Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки. Закон України від 21 вересня 2000 року № 1989-III.
Догори
Переглянути профіль користувача Відіслати приватне повідомлення
Показувати:   
Нова тема   Відповісти    Форум Дніпропетровської державної фінансової академії -> Перспективи економічного і соціального розвитку національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години
Сторінка 1 з 1

 
Перейти до:  
Ви не можете писати нові повідомлення в цю тему
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете голосувати у цьому форуміPowered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru
Український переклад © 2005-2006 Сергій Новосад